Xuất bản thông tin

null Phòng tránh thiên tai, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chi tiết bài viết Tin tức

Phòng tránh thiên tai, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngày 08/8/2020 đã được 2 diễn giả là trả lời trực tiếp và thỏa đáng  13 câu hỏi quanh chủ đề “Những vấn đề cần biết về phòng tránh thiên tai và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong mùa nước nổi” của thính giả điện thoại đến chương trình đối thoại trên sóng FM Đài Truyền thanh huyện.

Với câu hỏi nhân rộng lắp đặt hệ thống cảnh báo thiên tai từ điểm xã Phú Cường ra các xã khác trong huyện... đã được ông Lưu Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trả lời là: Phú Cường được Tỉnh đầu tư “Trạm cảnh báo sớm dông sét” từ nguồn kinh phí Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020; việc nhân rộng điểm cảnh báo này ở địa phương khác trên địa huyện phải chờ nguồn kinh phí từ cấp trên.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Tàu - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông trả lời câu hỏi về việc khuyến cáo người nuôi thủy sản trong mùa nước nổi và việc khai thác thủy sản tự nhiên như thế nào để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Cụ thể là bà con nuôi thủy sản trong mùa nước nổi nên quản lý chặt chẻ vùng nuôi, thường xuyên kiểm tra nguồn nước, gia cố hệ thống bờ ao, đăng lưới, máy bơm điều tiết nước phù hợp, chăm sóc và quản lý tốt dịch bệnh để mang lại hiệu kinh tế cao. Còn việc khai thác thủy sản thì phải tuân thủ tốt các quy định như: không sử dụng kích cỡ mắt lưới nhỏ hơn quy định, không dùng công cụ kích điện hay xung điện, chất nổ, khai thác mang tính hủy diệt,… Bên cạnh đó, Cấm khai thác ngoài tự nhiên tất cả các loài thủy sản từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 01 tháng 7 hàng năm. (Đây là thời điểm cá ngoài tư nhiên mang trứng và tham gia sinh sản trên các tuyến kênh, đồng ruộng nên cấm khai thác)…

 Trần Trọng Trung.