Xuất bản thông tin

null HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Ngày 06-08-2020, HĐND tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông đã đến tiếp xúc với cử tri xã Phú Thành B và Phú Hiệp- huyện Tam Nông sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15 và HĐND huyện lần thứ 12.

Tại đây, sau khi nghe thông tin về kết quả kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15, HĐND huyện lần thứ 12. Cử tri xã Phú Thành B có ý kiến: HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn; huyện cần nâng cấp tuyến đường An Hòa – Hòa Bình; xây dựng thêm cụm tuyến dân cư cho người dân sinh sống; gắn kết phát triển du lịch giữa VQG Tràm Chim với địa phương ...

Cử tri xã Phú Hiệp thì kiến nghị ngành chức năng cần xử lý xe tải chạy quá tốc độ trên địa bàn gây nguy hiểm cho người dân, phản ánh hộ nuôi thủy sản vẫn chưa khắc phục việc xả thải xuống ruộng lúa gây ảnh đến sản xuất của nhiều nông dân trong xã  …

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã giải trình, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chí Cường