Xuất bản thông tin

null Xe ô tô tuyên truyền lưu động phòng chống Covid 19 trong tình hình mới…

Chi tiết bài viết Tin tức

Xe ô tô tuyên truyền lưu động phòng chống Covid 19 trong tình hình mới…

Ngày 05/8/2020, Trung tâm Y tế và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã tổ chức xe ô tô lưu động có trang bị loa, băng ron, khẩu hiệu, áp phích hình ảnh chạy dọc trên các tuyến đường đông dân cư, khu vực chợ… trên địa bàn huyện để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống đại dịch Covid 19 trong tình hình mới.

 Nội dung tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người; thường xuyên lau rửa, vệ sinh nhà cửa thông thoáng, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khi nói chuyện và tiếp xúc với người khác phải đứng cách nhau từ 2 m và cài đặt, ứng dụng khẩu trang điện tử (Bluezone)… góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Sars CoV 2, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng…

Trọng Trung