Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Từ ngày 05 - 07/8/2020, Hội LHPN huyện kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cho các cán bộ Hội Phụ nữ 12 xã-thị trấn và các chi, tổ hội phụ nữ khóm, ấp trong huyện.

Tại đây, các chị em được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ trong tình hình mới thông qua 6 chuyên đề. Nổi bật là công tác giám sát nắm bắt và phản biện xã hội theo Quyết định 217, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, mô hình tập hợp phụ nữ; bồi dưỡng lý luận chính trị; chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo; kỹ năng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ và nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam.

Dịp này, các chị em còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn trong quá trình làm công tác Hội phụ nữ tại cơ sở…

Trần Trọng Trung