Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn đoàn viên thanh niên và người dân cài đặt và sử dụng BlueZone…

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn đoàn viên thanh niên và người dân cài đặt và sử dụng BlueZone…

Thực hiện yêu của của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Tam Nông về “tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19  trong tinh hình mới”…

Ngày 04/8/2020, Bí thư, Phó Bí thư các xã-thị trấn Đoàn thanh niên trong huyện đã tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn viên-thanh niên và người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên điện thoại di động, nhằm giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân phải ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và tự nguyện khai báo y tế, không nên mua sắm, tích trữ ồ ạt khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn…

Trọng Trung