Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông có 86.251 người tham gia Bảo hiểm y tế

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tam Nông có 86.251 người tham gia Bảo hiểm y tế

Sau hơn 3 tuần ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện,  BHYT hộ gia đình năm 2020.

Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Tam Nông đã tănng cường tư vấn, đối thoại trực tiếp và chia thành nhóm nhỏ đến từng gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình… Qua đó, đã có 2.560 người tham gia BHYT hộ gia đình, nâng số người tham gia lên 33.883 người và 151 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng số người tham gia lên 705 người.

Được biết, đến cuối tháng 7/2020, ở huyện Tam Nông có 86.251 người tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 86,26% so dân số toàn huyện

Trần Trọng Trung