Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

“Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19  gắn với việc phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tinh hình mới trên địa bàn huyện Tam Nông”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông-Trần Thanh Nam tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid 19 được tổ chức vào ngày 03/8/2020.

Theo đó, thủ trưởng các ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã-thị trấn tập trung ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; tạm dừng tổ chức các sự kiện, hội nghị, các hoạt động, các nghi lễ tôn giáo… khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc…  

Đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi người dân về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; khuyến cáo người dân khai báo y tế, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết và không nên mua sắm, tích trữ ồ ạt khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn… Chủ tịch UBND huyện kêu gọi: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khẩn thường xuyên; các cơ quan, tổ chức Nhà nước tiến hành đo thân nhiệt; khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19; tiếp tục rà soát những người đi từ vùng có dịch về địa phương từ ngày 01/7/2020 đến nay và ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm những người đang cách ly tại nhà; chuẩn bị chu đáo, an toàn tuyệt đối để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi cố tình chống đối không chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch Covid 19…

Trần Trọng Trung.