Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12

Ngày 23/07/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND huyện bầu.

Theo báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội được UBND huyện trình bài tại kỳ hợp, từ đầu năm đến nay tình hình phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, tổng diện tích gieo trồng lúa đạt hơn 60.000ha, năng suất bình quân đạt 6,9 tấn/ha, nhiều mô hình trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được huyện triển khai và mang lại hiệu quả như mô hình giảm giá thành trong sản xuất lúa, mô hình trồng thanh long ruột đỏ, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có bước phát triển đáng kể, toàn huyện đã đưa 71 lao động đi làm việc có thời hạng ở nước ngoài vượt chỉ tiêu tỉnh giao, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng cũng được huyện quan tâm thực hiện.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, HĐND huyện Tam Nông đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND huyện đối với Ông Phan Văn Hợp, lý do nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời HĐND huyện đã giới thiệu và bầu Ông Trương Văn Sơn – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, HĐND huyện Tam Nông cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND huyện đối với Ông Huỳnh Thanh Sơn, lý do nhận nhiệm vụ mới, đồng thời giới thiệu Ông Trần Thanh Nam – Phó Bí thư Huyện uỷ để bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm 25/26, HĐND huyện Tam Nông đã bầu ông Trần Thanh Nam– Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ hợp lần này các đại biểu HĐND huyện đã  biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2020; Nghị quyết về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2019; Nghị quyết về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 chuyển sang năm 2020; Nghị quyết về uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết thông qua Đề án công nhận xã An Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND Huyện

Sau 1 ngày làm việc, kỳ họp thứ 12, HĐND huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp.

Thành Long