Xuất bản thông tin

null Đảng ủy-Ban chỉ huy Quân sự huyện họp phiên 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng ủy-Ban chỉ huy Quân sự huyện họp phiên 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 21/7/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy chỉ định ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo tổ chức Đại hội thành công 3 chi bộ trực thuộc và Đại hội Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết của Đảng ủy. Trong đó, tham gia Hội thao võ chiến đấu tay không, Hội thi Tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đạt giải Nhất toàn đoàn...

06 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy-Ban chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Tổ chức chu đáo diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chỉ huy, chi ủy chi bộ; tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020…

          Trần Trọng Trung