Xuất bản thông tin

null Toạ đàm giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Toạ đàm giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Ngày 20/07/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông đã chọn thị trấn Tràm Chim làm điểm tổ chức toạ đàm về “nâng cao ý thức hội viên phụ nữ trong việc xử lý phân loại rác thải hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường” năm 2020.

Tại đây, các chị em phụ nữ đã được nghe báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường của hội liên hiệp phụ nữ huyện, thông tin về những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xử lý, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường như, thực hiện tổ phụ nữ không sử dụng túi nilon, sử dụng các dụng cụ bao gói thực phẩm thân thiện với môi trường như lá sen, lá chuối, tiến hành phân loại rác thải ngay tại gia đình… Ngoài ra, các chị em phụ nữ cùng tham gia trao đổi trực tiếp với các diễn giả cách phân loại rác thải, thực hiện tạo môi trường cách quan, các tiêu chí thức hiện gia đình 5 không 3 sạch…

                                                          Thành Long