Xuất bản thông tin

null Tỗ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam…

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỗ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam…

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân”, ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Tam Nông đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện,  BHYT hộ gia đình năm 2020.

Sau lễ ra quân, các đại biểu đã tổ chức xe hoa trang bị loa diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường chính trong nội ô thị trấn Tràm Chim và một số xã lân cận, mở hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp và chia thành nhóm nhỏ đến từng gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Thông qua Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam năm nay, kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mỗi người dân, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông.

Trần Trọng Trung