Xuất bản thông tin

null Hội cựu chiến binh tỉnh tập huấn luật quốc phòng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội cựu chiến binh tỉnh tập huấn luật quốc phòng

Ngày 10/7/2020, tại huyện Tam Nông, Hội Cựu Chiến Binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng Luật quốc phòng cho hơn 100 cán bộ, hội viên Hội CCB 12 xã-thị trấn trong huyện Tam Nông.

Các cán bộ, hội viên đã được trang bị một số kiến thức cơ bản về quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Luật còn bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới Luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc… góp phần giúp các đại biểu nắm chắc và vận dụng vào thực tế hoạt động công tác, cũng như tuyên truyền sâu rộng trong hội viên CCB và nhân dân để Luật đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia…

Trần Trọng Trung