Xuất bản thông tin

null Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Tam Nông

Ngày 08/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổ chức hội nghị đột xuất bầu Bí thư huyện ủy.

Hội nghị đã thông qua Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Kết quả, đồng chí Huỳnh Thanh Sơn- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông trúng cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 34/34 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 100%.

Thành Long