Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ Sáu

Trang chủ Tin hoạt động

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ Sáu

Ngày 02/4/2024, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ sáu để thông qua các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực về kinh tế, xã hội trên địa bàn Huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ sáu

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ sáu

Ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo đó, các đại biểu đã nghe thông qua 04 Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về việc thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 do Huyện quản lý và phân bổ; Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024; Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn chi các hoạt động kinh tế năm 2024 (bố trí thanh toán các công trình) và Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết mua xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh...

Chủ trì kỳ họp đột xuất HĐND huyện lần thứ sáu

Ông Nguyễn Hữu Dư - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giải trình một số nội dung

có liên quan đến các Tờ trình thông qua tại kỳ họp 

Sau khi nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra đối với các Tờ trình và giải trình của Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, các đại biểu đã thống nhất thông qua 04 Nghị quyết quan trọng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn chi các hoạt động kinh tế, vốn đầu tư phát triển năm 2024, vốn đầu tư công trung hạn 05 năm và mua xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện. Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện cũng đã thống nhất thông qua 05 Nghị quyết về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu về công tác nhân sự

Đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu về công tác nhân sự

Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Bầu bổ sung 03 thành viên Ủy ban nhân dân huyện

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Huỳnh Thanh Sơn đề nghị UBND huyện Tam Nông sớm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, đảm bảo tiến độ thực hiện đạt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra nhằm góp phần đưa kinh tế - xã hội của Huyện tiếp tục phát triển trong thời gian tới./. 

Trần Trọng Trung