Xuất bản thông tin

null Giải ngân 145 triệu đồng cho 4 đối tượng vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Trang chủ Tin tức

Giải ngân 145 triệu đồng cho 4 đối tượng vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 29/3/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã giải ngân cho 4 đối tượng trong huyện vay 145 triệu đồng để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...

Giải ngân vốn vay cho đối tượng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo HĐLĐ

Đối tượng đi làm việc ở Nhật Bản được vay 90% chi phí, với số tiền là 88 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng và đối tượng đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc được vay 19 triệu đồng, thời hạn vay 5 tháng. Lãi suất cho vay là 6,6%/năm. Các lao động được Ngân hàng giải ngân bằng hình thức chuyển khoản, không dùng tiền mặt.

Nhân viên hướng dẫn hộ vay sử dụng app của Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhân viên hướng dẫn hộ vay sử dụng app của Ngân hàng Chính sách xã hội

ược biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 36 đối tượng trong huyện vay tổng cộng 2 tỷ 503 triệu đồng để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và đã thu hồi nợ được 1 tỷ 792 triệu đồng. Tính chung đến nay, chương trình cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có tổng dư nợ 18 tỷ 632 triệu đồng của 299 hộ vay./. 

Trần Trọng Trung