Xuất bản thông tin

null Thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 tại mô hình “Sản xuất tuần hoàn, phát thải thấp” thu lãi cao

Trang chủ Nông nghiệp

Thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 tại mô hình “Sản xuất tuần hoàn, phát thải thấp” thu lãi cao

Đến ngày 28/3/2024, nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch được trên 24.500 ha lúa vụ Đông Xuân. Năng suất lúa bình quân đạt trên 7,1 tấn/ha. Nông dân đã liên kết với các doanh nghiệp và thương lái tiêu thụ hơn 8.890 ha ngay từ đầu vụ với giá từ 7.500 - 8.500 đồng/kg tùy loại giống. Đến nay, các doanh nghiệp và thương lái đã thu mua được 11.491 ha, với 80.150 tấn lúa các loại. Phương thức thu mua, doanh nghiệp và thương lái thanh toán tiền cho nông dân tại ruộng sau khi nông dân giao lúa.

Thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân tại mô hình "Sản xuất tuần hoàn, phát thải thấp"

Thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân tại mô hình "Sản xuất tuần hoàn, phát thải thấp"

Với giá bán trên, sau thu hoạch, trừ tất cả các khoản chi phí, nông dân còn lãi bình quân từ 25 triệu đồng/ha trở lên. Nổi bật, mô hình “Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hiện đại và phát thải thấp” vụ Đông Xuân này có 23 hộ nông dân tại ô bao số 9 và ô bao số 10, xã Phú Thành A thu hoạch dứt điểm 82 ha, với năng suất bình quân từ 7,5 – 7,8 tấn/ha lúa giống OM 18 cấp xác nhận, bán giá 8.000 đồng/kg. Sau khi trừ tất cả chi phí đầu tư và công chăm sóc, nông dân còn lợi nhuận từ 34.500.000 - 37.908.000 đồng/ha.

Thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân tại mô hình "Sản xuất tuần hoàn, phát thải thấp"

Dự kiến, đến cuối tháng 3/2024, nông dân huyện Tam Nông sẽ thu hoạch dứt điểm 29.693 ha lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024./.

Trần Trọng Trung