Xuất bản thông tin

null Xã Phú Cường quảng bá hình ảnh điểm du lịch địa phương thông qua các ứng dụng, nền tảng số

Trang chủ Du khách

Xã Phú Cường quảng bá hình ảnh điểm du lịch địa phương thông qua các ứng dụng, nền tảng số

Nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao theo Quyết định số 863/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó tiêu chí 13.7 có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

Hội nghị triển khai duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao năm 2024

Ngay từ đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp (NTM&TCCNN) xã đã tập trung xây dựng, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với quyết tâm duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, Ban Chỉ đạo xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thông qua các cuộc họp và trên cổng thông tin điện tử của xã, qua Trạm truyền thanh xã với hơn 20 lượt, nội dung tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương xã Phú Cường về các điểm tham quan như: Tượng đài giao bưu thông tin vô tuyến điện Nam bộ, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả như sầu riêng mít với hơn 50ha, tham quan mua sắm sản phẩm OCOP được chế biến từ sen của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Tre.

Tượng đài giao bưu vô tuyến điện Nam Bộ 

Sản phẩm OCOP của công ty TNHH MTV Ba Tre - xã Phú Cường

Qua quảng bá hình ảnh địa phương góp phần giúp người dân trong và ngoài xã hiểu biết thêm về địa phương xã Phú Cường góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2024./.

Nguyễn Hữu Nghĩa - TTT xã Phú Cường