Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp huấn luyện dân quân binh chủng trinh sát năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp huấn luyện dân quân binh chủng trinh sát năm 2020

Ngày 03/7/2020, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai giảng lớp huấn luyện Dân quân binh chủng Trinh sát cho 96 cán bộ, chiến sĩ Dân quân binh chủng Trinh sát tại 12 xã-thị trấn trong huyện.

Lớp huấn luyện diễn ra 11 ngày, các dân quân được trang bị những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, khả năng nhiệm vụ của Dân quân tự vệ Trinh sát, một số đặc điểm về địch, kỹ thuật đánh – bắt địch… Đồng thời, huấn luyện cho lực lượng dân quân hiểu biết kỹ, chiến thuật ngụy trang, bố trí khắc phục vật cản, quan sát, tiếp cận và điều tra mục tiêu, một số phương thức thông tin, thông báo, báo cáo cấp trên…

Mục đích của huấn luyện là nhằm giáo dục chính trị, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; hiểu biết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương; biết thực hành động tác điều lệnh, nội dung chuyên ngành trinh sát… làm cơ sở vận dụng thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ ở địa phương, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu trong góp phần cùng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Trần Trọng Trung