Xuất bản thông tin

null Tam Nông đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tam Nông đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Đại hội đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra trong tháng 7/2020. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động nhiều hoạt động, công trình thiết thực để thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Trang thông tin điện tử huyện Tam Nông có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Văn Đặng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng ban dân vận huyện uỷ về các phong trào thi đua.

PV. Xin ông cho biết để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát động Nhân dân thực hiện những công trình, phần việc gì nhằm lập thành tích chào mừng?

Ông Phạm Văn Đặng trả lời.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Huyện, đến nay cơ bản cấp cở sở đã hoàn thành, cụ thể là 196/196 chi bộ trực thuộc, chi bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và 35/35 chi, đảng bộ cơ sở đã Đại hội xong. Riêng Đại hội cấp Huyện theo dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 7/2020.

Để thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, ngay từ đầu quý IV, năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực; trong đó, đối với cấp cơ sở, mỗi địa phương, đơn vị đều có từ 2-4 công trình, phần việc, với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng để chào mừng Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị mình.

Riêng đối với cấp Huyện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai thực hiện 20 công trình, phần việc chào mừng Đại hội XII của Đảng bộ Huyện, với tổng giá trị trên 5,4 tỷ đồng; một số công trình, phần việc điển hình, như:

+ Xây dựng Tuyến đường an ninh trật tự, an toàn giao thông (dài 2,6 km); tại xã Phú Cường

+ Xây dựng Tuyến đường làm cột cờ kiểu mẫu dài 2,3km tại xã Phú Ninh.  

+ Công trình xanh hóa đường quê tại hai xã Tân Công Sính và Phú Thọ, với chiều dài trên 17 km; thực hiện nội dung chủ yếu như trồng cây hoàng yến dọc theo tuyến đường.

+ Xây dựng 6 cây cầu nông thôn. Hỗ trợ xây dựng trên 64 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo.

Pv Qua đó UBMTTQVN huyện Tam Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hội viên đồng thuận tham gia các phong trào thi đua?

Ông Phạm Văn Đặng trả lời.

Đối với công tác tuyên truyền, đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Huyện tập trung thực hiện, nhằm tạo không khí sôi nổi, đồng thuận trong xã hội; qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện quan trọng này và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, công tác tuyên truyền Đại hội XII Đảng bộ Huyện, cũng như Ðại hội XI Đảng bộ Tỉnh và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong Huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thời gian qua, Để tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, ngoài các nội dung tuyên truyền thường xuyên, thông qua việc lồng ghép tuyền truyền về Đại hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm trong các buổi sinh hoạt của các chi, tổ, hội, các câu lạc bộ, mô hình, nhóm, các “Tổ Nhân dân tự quản”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Huyện chứng tôi chia thành 3 đợt tuyên truyền. Ðợt 1 tuyên truyền từ đầu tháng 5 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ Huyện (đến cuối tháng 7/2020); đợt 2 từ sau Đại hội Đảng bộ Huyện đến Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Tỉnh lần thứ XI (cấp tỉnh đến hết tháng10/2020) và đợt 3 tuyên truyền Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Nội dung mỗi đợt tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể, sát với từng giai đoạn, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương giai đoạn 2015 -2020, của Tỉnh, của đất nước; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ Huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Chú trọng trong việc chọn nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong Huyện đang tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ Huyện; phổ biến, những nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện; chủ động nắm thông tin dư luận, để kịp thời tham mưu cấp ủy những vấn đề mới, phát sinh, nhằm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội.

          PV. Xin cám ơn ông.

Hoàn Quân