Xuất bản thông tin

null Ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2020

          Ngày 02/07/2020, tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Tân Công Sính, Huyện Đoàn Tam Nông tổ chức lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2020.

Tại buỗi lễ ra quân, lãnh đạo Huyện đoàn kêu gọi toàn thể  đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp các địa phương thực hiện tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

          Sau lễ ra quân, hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: ra mắt tổ tuyên truyền bảo vệ môi trường; thực hiện khu vui chơi cho trẻ em bằng các dụng cụ tái chế, thực hiện mô hình biến bãi rác thành vườn hoa; phát hoang bụi rậm, cây che chắn tầm nhìn đường giao thông nông thôn; trồng 3 ngàn cây hoàng yến trên địa bàn xã Tân Công Sính, thực hiện lắp ráp bảng tuyên truyền, cụm tuyến dân cư xanh, an toàn…

Thành Long