Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2020

“Tháo gỡ khó khăn, tăng cường các giải pháp thiết thực để thu ngân sách đạt chỉ tiêu, tích cực vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu năm đề ra, trấn áp các loại tội phạm để giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…”.

Đó là chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 được tổ chức vào sáng ngày 01/7/2020.

Theo đó, các ngành chức năng huyện và chính quyền các xã-thị trấn phải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất, dân sinh và hoàn tất hồ sơ xã Tân Công Sính, xã Phú Thọ trình Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020… Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, dạy nghề, tạo việc làm...  đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và an sinh xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... Trước mắt, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 bảo vệ sức khỏe nhân dân và khuyến khích thực hiện các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão đảm bảo thu hoạch ăn chắc vụ Hè Thu…                                                     

 Trần Trọng Trung