Xuất bản thông tin

null Ra mắt mô hình “khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” ở ấp Gò Cát, xã Phú Cường

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt mô hình “khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” ở ấp Gò Cát, xã Phú Cường

Ngày 26/6/2020, Công an huyện Tam Nông đã phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Cường tổ chức Lễ ra mắt mô hình “khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” ấp Gò Cát.

Theo đó, Chủ tịch UBND xã Phú Cường đã Quyết định thành lập Đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu dân cư ấp Gò Cát gồm 13 người, do Trưởng ấp Gò Cát làm Đội trưởng.

Tại buổi ra mắt đã có 60 hộ trong ấp đăng ký mua 60 bình chữa cháy mi ni trang bị tại gia đình. Mỗi bình chữa cháy từ 4 - 8kg, trị giá từ 300.000 - 500.000đồng. Đại diện Công an huyện đã hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy mi ni, cách thoát nạn khi xảy ra cháy, cách xử lý khi rò rỉ khí ga...

          Thông qua mô hình “khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mọi người trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy…

Được biết, đến nay toàn huyện đã có 4 xã Phú Cường, An Long, Phú Hiệp, Phú Thành B và thị trấn Tràm Chim thành lập được mô hình “khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Trần Trọng Trung