Xuất bản thông tin

null Tặng 284 phần quà hỗ trợ cho công nhân lao động ảnh hưởng đại dịch Covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tặng 284 phần quà hỗ trợ cho công nhân lao động ảnh hưởng đại dịch Covid 19

Ngày 26/6/2020, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã tổ chức trao tặng tổng cộng 284 phần quà hỗ trợ cho những công nhân lao động nghèo đang làm việc tại 5 Công ty Chế biến Thủy sản Hoàng Long, Mê-Kông, Công ty may Xuân Hoàng, Phương Vũ và An Long bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Mỗi phần quà trị giá 500.000đồng.

Tổng trị giá trao quà đợt này lên đến 142 triệu đồng, do Quỹ tấm lòng vàng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ.

Trần Trọng Trung