Xuất bản thông tin

null Tuyên dương 41 tập thể và cá nhân Phụ nữ Điển hình tiên tiến

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên dương 41 tập thể và cá nhân Phụ nữ Điển hình tiên tiến

Ngày 24/06/2020, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến Hội LHPN huyện, giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, phụ nữ huyện đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, khởi nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh”, từ các phong trào, nhận thức của chị em phụ nữ được nâng cao, kinh tế gia đình phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hội viên, phụ nữ nghèo, hàng năm giảm bình quân 2,5%. Giai đoạn 2015-2020, đã có hơn 250 cá nhân, tập thể tiêu biểu được cấp hội phụ nữ biểu dương khen thưởng.

Dịp này có 12 tập thể và 39 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận Bằng khen của Hội LHPN Tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Tam Nông và Hội LHPN huyện Tam Nông.

Thành Long