Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND huyện Tam Nông giám sát công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã Tân Công Sính, Phú Đức, Phú Thọ

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực HĐND huyện Tam Nông giám sát công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã Tân Công Sính, Phú Đức, Phú Thọ

Ngày 24/6/2020, Thường trực HĐND huyện Tam Nông đã tổ chức giám sát công tác triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo 5 năm qua, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện đã giao xã Tân Công Sính thực hiện 9 công trình xây dựng cơ bản, với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng; xã Phú Đức 9 công trình, với trên 12 tỷ đồng và xã Phú Thọ 10 công trình, với trên 12 tỷ đồng. Đến nay, các công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng… đều thực hiện hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, đúng công năng, công suất, đúng mục đích, hiệu quả … góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Qua đó, lãnh đạo các xã kiến nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng mới các công trình giai đoạn 2021 – 2025; xem xét rút ngắn thời gian, quy trình, thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, phê duyệt giá gói thầu nhằm sớm thực hiện công trình; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công…

Bà Phan Thị Cẩm Hồng - Phó Chủ tịch HĐND huyện (Trưởng đoàn giám sát) đã đánh giá cao kết quả công tác triển lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và phân bổ cho các địa phương để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản… góp phần đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; ghi nhận những đề nghị của các xã để làm việc với các ngành chuyên môn huyện và UBND huyện trong thời gian tới.  

Trần Trọng Trung