Xuất bản thông tin

null Biểu dương Gia đình tiêu biểu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Biểu dương Gia đình tiêu biểu năm 2020

Ngày 17/6/2020, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức họp mặt biểu dương, khen thưởng 48 hộ gia đình tiêu biểu năm 2020.

Tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Thanh Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã phát biểu ôn lại kỷ niệm 19 năm thành lập Ngày Gia đình Việt Nam, nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của truyền thống gia đình Việt Nam trong cộng đồng xã hội; đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong việc quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Kêu gọi: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chăm lo xây dựng chính gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện; phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình luôn gắn với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Tại đây, các đại biểu còn được nghe nhiều tham luận, với những việc làm nổi bật của các gia đình tiêu biểu; hái hoa dân chủ trả lời những câu hỏi xung quanh chủ đề về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 và chủ đề tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”

Thông qua họp mặt nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã tặng Giấy khen cho 48 hộ gia đình tiêu biểu của huyện năm 2020.

Trần Trọng Trung.