Xuất bản thông tin

null Tổ chức Hội thi hoà giải viên giỏi năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức Hội thi hoà giải viên giỏi năm 2020

Ngày 16/06/2020, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội thi hoà giải viên giỏi năm 2020.

Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 xã, thị trấn trong huyện. Mỗi đội có 4 thành viên, các thành viên dự thi phải là hòa giải viên ở cơ sở. Mỗi đội thi 3 phần: trắc nghiệm, xử lý tình huống và tiểu phẩm. Nội dung các phần thi tập trung về quy định: Luật dân sự, đất đai, bảo vệ môi trường, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực, bình đẳng giới; công tác hòa giải cơ sở, kinh nghiệm trong quá trình giải quyết vụ, việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư hoạt kiến thức phổ thông về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán, việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết quả, giải nhất thuộc về đơn vị xã Hoà Bình, giải nhì xã Phú Thọ, giải ba xã An Long. Sau hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng tham dự hội thi cấp tỉnh.

Thành Long