Xuất bản thông tin

null Lễ ra mắt tổ quản lý tuyến đường an ninh trật tự, an toàn giao thông chi hội cựu chiến binh ấp Tân Cường

Chi tiết bài viết Tin tức

Lễ ra mắt tổ quản lý tuyến đường an ninh trật tự, an toàn giao thông chi hội cựu chiến binh ấp Tân Cường

Ngày 11/6/2020, Hội Cựu chiến binh xã Phú Cường đã tổ chức Lễ ra mắt Tổ Quản lý tuyến đường an ninh trật tự, an toàn giao thông chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Cường. Đây là Tổ thứ hai của xã và là Tổ thứ 6 trong Hội Cựu chiến binh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp được nhân rộng ở 5 xã

Tổ có 07 thành viên, do Chi Hội Trưởng Cựu chiến binh ấp Tân Cường làm Tổ Trưởng. Mỗi tháng Tổ sinh hoạt một lần đề ra những giải pháp thiết thực để quản lý an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường ấp Tân Cường dài hơn 2.600m, với 118 hộ và 426 nhân khẩu đang sinh sống.

Nhiệm vụ của Tổ là tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động hội viên Cựu chiến binh và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông… góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm giảm thiểu tai nạn giao thông và các loại tệ nạn xã hội ở địa phương.

          Trần Trọng Trung