Xuất bản thông tin

null Lễ khai giảng đạo Tràng An cư kiết hạ phật lịch 2564 tại chùa Quê Hương

Chi tiết bài viết Tin tức

Lễ khai giảng đạo Tràng An cư kiết hạ phật lịch 2564 tại chùa Quê Hương

Ngày 05/6/2020 (nhằm 14/4 nhuận âm lịch), Ban thường trực Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trang nghiêm Lễ khai giảng khóa An Cư Kiết Hạ Phật Lịch 2564 - Dương Lịch 2020 đầu tiên tại Chùa Quê Hương, xã Phú Đức, huyện Tam Nông.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Chư tôn giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Hòa Thượng Thiền chủ, Chư tôn Thượng tọa,  Đại đức, Tăng ban chức sự Hạ Trường và Chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diện các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp, huyện Tam Nông và xã Phú Đức đến dự lễ.

Đại đức Thích Phước Huệ, trụ trì chùa Quê Hương - Quyền Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông phát biểu khai giảng khóa an cư. Đại đức nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích khóa An cư kiết hạ là một pháp môn tu tập cho hàng đệ tử xuất gia thể hiện lòng từ bi hộ mạng sinh linh, giữ gìn giới luật và làm tăng trưởng giá trị sống hòa hợp. Đây là nhơn duyên cho hàng đệ tử tại gia phát tâm hộ pháp, tạo lấy phước lạc để chư hành giả chuyên cần tu học, nỗ lực tối đa về Văn - Tu, Giới - Định - Tuệ trong ba tháng

.Hòa Thượng Thích Chơn Minh - Trưởng Ban chỉ đạo các Trường Hạ tỉnh Đồng Tháp tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông đã tổ chức khóa An cư cho 62 hành giả, Tăng Ni tựu hội về tu học, trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi giới đức. Hòa thượng cũng nêu ý nghĩa của ba tháng an cư, sách tấn hành giả an cư tinh tấn tu học

Đại diện chư hành giả an cư đã đối trước chư tôn đức phát nguyện nghiêm túc tu học để đáp đền ơn chư Phật, chư Tổ đã truyền trao con đường sáng và quý Phật tử tín tâm hộ trì trong ba tháng an cư.

Dịp này, đại diện các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông đã trao tặng quà và chúc khóa An Cư Kiết Hạ Phật Lịch 2564 - Dương Lịch 2020 tại chùa Quê Hương thành công viên mãn.

Trọng Trung-Chí Cường