Xuất bản thông tin

null Vườn Quốc gia Tràm Chim tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Vườn Quốc gia Tràm Chim tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Ngày 05-06-2020 Vườn Quốc Gia Tràm Chim phối hợp với Hạt kiểm lâm liên huyện Tam Nông – Tân Hồng và Khu Du lịch Tràm Chim tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/06 với chủ đề “Đa dạng sinh học – hành trình duy trì sự sống”.

Tại đây, lực lượng đã ra quân thực hiện các hoạt động như: trồng cây bản địa, thu gom chai nhựa, bao ni lông, kiểm soát cây mai dương, vệ sinh rong bèo lục bình quanh VQG Tràm Chim. Thông qua hoạt động giúp cho  người dân vùng đệm VQG Tràm Chim, công nhân viên chức nâng cao nhận thức trong việc nhận biết sự tác hại của các loài ngoại lai xâm hại và bảo vệ môi trường tại đơn vị và địa phương mình sinh sống.

                                                                                     Chí Cường