Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ khối đảng lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ khối đảng lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 04-06-2020, Đảng bộ khối Đảng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Phan Thị Cẩm Hồng - UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND Huyện đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua (2017-2020), Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hoạt động chuyên môn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, các đơn vị trong Khối đã có một số giải pháp, cách làm hiệu quả như: Tổ chức 38 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy và các đồng chí UVBTV với cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện; thực hiện mô hình cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tham dự các buổi sinh hoạt lệ của chi bộ khóm, ấp. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng tiếp tục được tăng cường. Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho cấp uỷ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong 02 năm (2018 – 2019) đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo chương trình hành động hàng năm đề ra. Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, Đảng viên. Các chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, có 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể Đảng ủy, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công đoàn Khối đạt vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% Đảng viên có sáng kiến, giải pháp, cách làm hiệu quả được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp huyện công nhận.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Ông Lâm Văn Lóng, UVBTV – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy được tín nhiệm đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 05 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chí Cường