Xuất bản thông tin

null Trao tiền hỗ trợ covid 19 cho hộ sản xuất kinh doanh

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao tiền hỗ trợ covid 19 cho hộ sản xuất kinh doanh

Ngày 04/06/2020, Phòng Lao động-Thương binh - xã hội huyện Tam Nông phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng theo nghị quyết 42 của Chính Phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở đồng thời động viên các cơ sở phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh covid-19, đoàn đã trao tận tay mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng, trong đợt này toàn huyện có 164 cơ sở sản xuất kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ với số tiền 164 triệu đồng.

Thành Long