Xuất bản thông tin

null Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện kết luận 114 tại huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện kết luận 114 tại huyện Tam Nông

Ngày 03/6/2020, đoàn công tác Dân vận tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến huyện Tam Nông kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”.

Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Phú Thọ và làm việc tại huyện Tam Nông, ông Nguyễn Hữu Thời - Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Đồng Tháp đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền ở địa phương; thống nhất quan điểm với Chủ tịch UBND huyện Tam Nông là “Dân vận phải đi trước” và gắn kết với truyền thông hướng dẫn cho dân hiểu, cớ lòng tin với chính quyền…

Qua đó, ông Thời yêu cầu: thời gian tới, địa phương nên chọn nội dung và đối tượng chủ yếu để triển khai thực hiện công tác Dân vận có hiệu quả; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở… Đặc biệt, tiếp tục tổ chức tiếp dân, lắng nghe đối thoại, giải quyết những bức xúc chính đáng của công dân; đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác Dân vận, tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa ở địa phương.

Trần Trọng Trung