Xuất bản thông tin

null Kiểm tra xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới

Nhằm hỗ trợ, tháo gở khó khăn cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, ngày 02/06/2020, BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Thọ, Tân Công Sính và Phú Cường huyện Tam Nông.

Theo báo cáo, 2 xã Phú Thọ và Tân Công Sính là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Tam Nông giai đoạn 2016-2020, hiện 2 xã đã đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ minh chứng các tiêu chí trình huyện thẩm định. Dự kiến sẽ đăng ký với Ban chỉ đạo tỉnh phúc tra công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đầu quý 3, 2 xã đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí về giao thông và cơ sở vật chất văn hoá, các ban ngành, đoàn thể xã phát động nhân dân ra quân trồng cây xanh hoa kiểng, thu gom rác, làm hàng rào xanh sạch đẹp... riêng đối với xã Phú Cường hiện xã đã đạt 17/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2020 Phú Cường sẽ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đang tập trung thực hiện các mô hình giảm giá thành, mô hình cải tạo vườn tạp, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập và giúp người dân thoát nghèo bên vững…

Tại buổi làm việc, đoàn đã thống nhất sẽ thành lập đoàn phúc tra công nhận xã Phú Thọ và Tân Công Sính đạt chuẩn nông thôn mới trong quý 3 năm 2020, đề nghị ban chỉ đạo huyện và xã Phú Thọ, Tân Công Sính hoàn thành các hồ sơ, số liệu minh chứng các tiêu chí đã đạt làm cơ sở cho đoàn đến phúc tra, đồng thời yêu cầu xã phát động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan cho xã nông thôn mới, đối với xã Phú Cường đoàn đã thống nhất tập trung hỗ trợ xã Phú Cường hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020, đề nghị ban chỉ đạo huyện và xã Phú Cường có lộ trình và kế hoạch hoàn thành các tiêu chí chưa đạt…

Thành Long