Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ khối kinh tế huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ khối kinh tế huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 30/5/2020, Đảng bộ khối kinh tế huyện Tam Nông đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Văn Hợp - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy Tam Nông, đồng chí Phạm Văn Đặng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Nông và 109 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự.

Từ khi thành lập năm 2018 đến nay, tập thể Đảng ủy, Chi ủy và từng cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức-đồng lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất đáng trân trọng. Nổi bật, đã kêu gọi đầu tư được 7/12 dự án quan trọng, tạo tăng trưởng công nghiệp cho huyện. Đảng bộ khối kinh tế huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu, dự tính đến cuối năm 2000 có 6/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu và đang hướng đến nền nông nghiệp 4.0; bộ mặt đô thị được chỉnh trang, văn minh đô thị chuyển biến tích cực; hiệu quả đầu tư công được nâng lên, xây dựng cơ bản đi vào nền nếp, giải ngân vốn đạt cao...

Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng bộ khối kinh tế huyện đề ra 3 mục tiêu cụ thể và 3 nhiệm vụ giải pháp. Nổi bật là tham mưu, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn và xây dựng nông thôn mới của huyện; có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém... Triển khai thực hiện tốt dự án VnSAT, dự án WB9; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và triển khai thực hiện các mô hình sinh kế trong mùa lũ; nâng cấp chợ Phú Thành A lên hạng 1; tiếp tục thực hiện chương trình OCOP gắn với công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá các nhãn hiệu hàng hóa đặc thù của địa phương…

Ban chấp hành Đảng bộ khối kinh tế khóa I là 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy khối kinh tế. Đại hội đã bầu 9 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trọng Trung.