Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã Phú Thành A khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã Phú Thành A khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

Ngày 29/5/2020, Đảng bộ xã Phú Thành A đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tam Nông và 81 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 220 đảng viên toàn đảng bộ xã tham dự.

Trong nhiệm kỳ (2015 - 2020), Đảng bộ xã Phú Thành A đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết khoá X, ước thu nhập bình quân trên 45,7 triệu đồng/người/năm và đạt 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đưa diện tích gieo trồng cả năm lên 3.950 ha, sản lượng lúa đạt trên 27.300 tấn; tỷ lệ  hộ nghèo giảm còn 3,19%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%... 5 năm qua, Đảng bộ xã Phú Thành A đã kết nạp mới 17 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ lên 226 đảng viên, đạt 1,85% so với dân số

Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng bộ xã Phú Thành A đề ra 13 mục tiêu cụ thể và 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nâng cấp, mở rộng, xây dựng chợ văn minh; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng mô hình sản xuất giảm giá thành, an toàn, chất lượng và xây dựng sản phẩm “Gạo huyết rồng” đặc trưng OCOP của địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 - 2% theo tiêu chí chuẩn nghèo mới. Nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị; hàng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, kết nạp đảng viên mới đạt 4 % so với dân số toàn xã...

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Thành A khóa mới là 15 đồng chí. Đồng chí Mai Thị Ngọc Nhung được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành A khóa XI. Đại hội đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trọng Trung.