Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

Ngày 28/5/2020, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông - Huỳnh Thanh Sơn và lãnh đạo các ngành chức năng huyện đã tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra cho thấy kết quả cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở huyện Tam Nông cơ bản thực hiện tốt. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 6.035/6.592 hồ sơ thủ tục hành chính, còn 577 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Huyện cũng đã tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân qua tổng đài 1022 được 4 trường hợp và kịp thời cung cấp thông tin cho nhân viên tổng đài 1022 thông tin lại cho công dân đảm bảo đúng thời gian quy định…

Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số mặt khó khăn như: cán bộ đầu mối kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên kỹ năng nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính còn hạn chế; cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số xã-thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu… UBND huyện Tam Nông đề nghị: Tỉnh hỗ trợ thêm các trang thiết bị để thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; đề nghị Tỉnh kiến nghị Trung ương cần đơn giản biểu mẫu, rà soát thủ tục hành chính để địa phương dễ dàngthực hiện…

Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh - Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị của địa phương và đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính có bước nâng lên. Đồng thời yêu cầu: UBND huyện Tam Nông tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo thẩm quyền; phát huy, nhân rộng những mô hình cải cách thủ tục hành chính hiệu quả và phải thường xuyên kiểm tra-chỉ đạo thực hiệc cải cách hành chính đúng quy định, cùng nhau phối hợp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để phục vụ tốt cho công dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin trong dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền.

Trần Trọng Trung.