Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã Phú Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã Phú Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

Ngày 27/5/2020, Đảng bộ xã Phú Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tá Hoàng Văn Hoan - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Tam Nông và 88 đại biểu ưu tú đại diện 210 đảng viên tại 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã tham dự.

Trong nhiệm kỳ (2015 - 2020), Đảng bộ xã Phú Ninh đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết khoá XI, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33 triệu năm 2015 lên 43,4 triệu đồng/người/năm 2019, ước năm 2020  là 47 triệu đồng/người và đạt 17/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động, hỗ trợ, thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh xã hội tại địa phương; quan tâm vận động cất mới và tu sửa 66 căn nhà tình thương cho hộ nghèo 21 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách... 5 năm qua, Đảng bộ xã Phú Ninh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng bộ xã Phú Ninh đề ra 12 mục tiêu cụ thể và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu cây trồng về hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 620 ha, cánh đồng lớn 6.800 ha, cây ăn trái đạt 55 ha; hng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt 4 % (so với dân số của xã). Tập trung thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Tỉnh, của Huyện trên địa bàn xã; phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2023. Hằng năm, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh...

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Ninh khóa mới là 15 đồng chí, bầu 14 khuyết 1 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Liêm được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh khóa XII. Đại hội đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trọng Trung.