Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã An Long khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã An Long khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 27/5/2020, Đảng bộ xã An Long đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Văn Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông; đồng chí Đặng Kim Hoàng - Uỷ viên Ban thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông và 79 đại biểu xã tham dự.

Trong nhiệm kỳ (2015 - 2020), Đảng bộ xã An Long đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết khoá IX, ước thu nhập bình quân đầu người/năm  đạt 48 triệu đồng và đạt 17/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, nông nghiệp đều đạt mức tăng trưởng khá và tương đối toàn diện; thương mại-dịch vụ phát triển, với giá trị doanh thu cao; cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện rõ rệt... Đặc biệt là phương thức lãnh đạo của  Đảng bộ xã tiếp tục được đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ

Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng bộ xã An Long đề ra 7 mục tiêu cụ thể và 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ, sản xuất nông nghiệp theo hướng hang hóa tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm; đưa thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; tập trung nâng cấp, cải thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, phấn đấu đưa xã An Long lên đô thị loại V; hng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp đảng viên mới đạt 4 % (so với dân số của xã)...

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Long khóa mới là 15 đồng chí, bầu 14 khuyết 1 đồng chí. Đồng chí Phùng Minh Đức được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Long khóa X. Đại hội đã bầu 11 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trọng Trung.