Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã Phú Thành B khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã Phú Thành B khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ xã Phú Thành B đã tổ chức Đại hội đảng viên khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Văn Đặng - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Nông và 108 đảng viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ (2015 - 2020), Đảng bộ xã Phú Thành B đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu Nghị quyết khoá III và đạt 15/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới ; làm tốt công tác vận động, hỗ trợ, thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh xã hội tại địa phương với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng (cao hơn so nhiệm kỳ trước hơn 8 tỷ đồng); quan tâm vận động xây dựng và cất mới 81 căn nhà tình thương cho hộ nghèo 25 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách; vận động sửa và bắc mới 13 cây cầu, trong đó, có 04 cây cầu bằng bê tông, ri đá 48 km đường nông thôn với trên 2 tỷ đồng... 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 20  đảng viên mới, nâng tổng số lên 122 đảng viên

Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng bộ xã Phú Thành B đề ra 11 mục tiêu cụ thể và 4 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu cây trồng về hoa màu đạt 300ha, cây ăn trái đạt 10 ha; hng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt 4 % (so với dân số của xã). Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái; nâng cao thu nhập của người dân ở địa phương, giải quyết tốt vấn đề môi trường và an sinh xã hội...

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Thành B khóa mới là 15 đồng chí, bầu 13 khuyết 2 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Sang được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa IV. Đại hội đã bầu 9 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trọng Trung.