Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu đảng bộ xã Phú Thọ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Phú Thọ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20-05-2020, Đảng bộ xã Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Phan Thị Cẩm Hồng – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông đã đến dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Thọ đã thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng/người/năm 2015 lên 45,6 triệu đồng/người/năm. Thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tính đến nay xã đã có 159 lao động xuất cảnh vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội là 562,5% và nhiều năm liền đứng đầu trong toàn huyện. Nhiều mô hình, cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp được phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt diện tích cánh đồng lớn, giảm giá thành hàng năm đều tăng. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới trước lộ trình với 19/19 tiêu chí. Hình thành 04 điểm du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương. Hàng năm thu các nguồn thu đảm bảo tăng từ 15-20% và đến năm 2020 đạt 101% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra; Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 33% lên 57,40%. Công tác giảm nghèo được tập trung tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả nên hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hàng năm Đảng bộ đều đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong có có 3 năm đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Phú Thọ tập trung thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu trong đó nổi bật: Thu nhập bình quân đầu người đạt theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với với diện tích trồng màu 200ha, tăng diện tích cánh đồng mẫu lớn lên 5.317 ha, lao động qua đào tạo tăng 1,5%/năm, Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ xuống còn dưới 2%...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Châu Văn Bo tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chí Cường