Xuất bản thông tin

null Đại hội đảng bộ thị trấn Tràm Chim khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội đảng bộ thị trấn Tràm Chim khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ thị trấn Tràm Chim đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông và 116 đại biểu đại diện cho trên 370 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), Đảng bộ thị trấn Tràm Chim đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 39/42 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IV; tốc độ kinh tế ở thị trấn tăng trưởng khá, đưa bình quân thu nhập đầu người đạt 49 triệu đồng/ người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 2%... Trong 05 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 18  đảng viên mới, nâng tổng số lên 357 đảng viên, chiếm 3,3% dân số; Đảng bộ thị trấn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”…

Trong nhiệm kỳ (2021 - 2025), Đảng bộ thị trấn Tràm Chim đề ra 11 mục tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là xây dựng thị trấn Tràm Chim đạt chuẩn đô thị loại IV; thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh màu, cây ăn trái kết hợp dịch vụ du lịch tại ô bao 27 và phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị đối với diện tích đất nông nghiệp; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 60.000.000đ/người/năm... Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sâu sát với nhân dân và Chú trọng nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng.

Các đại biểu thống nhất Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Tràm Chim khóa mới là 15 đồng chí. Tại đại hội đã bầu 12 đồng chí, khuyết 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Chiểu được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 13 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Trọng Trung