Xuất bản thông tin

null Đảng bộ xã Phú Thọ quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đảng bộ xã Phú Thọ quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới

Ngày 20/5/2020 Đảng bộ xã Phú Thọ, huyện Tam Nông sẽ tổ chức Đại hội đảng bộ khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025. Để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội X đã đề ra. Qua đó sẽ bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Cổng thông tin điện tử huyện Tam Nông xin điểm qua một số kết quả nổi bật mà đảng bộ xã Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ.

Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Thọ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 gặp nhiều khó khăn, thách thức; nguồn lực địa phương còn hạn chế; sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh và thị trường tiêu thụ không ổn định; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Song, cũng có nhiều thuận lợi như: xã Phú Thọ được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới; được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh, Huyện; sự đồng thuận, ủng hộ và lao động cần cù của Nhân dân; truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và sự năng động, sáng tạo của cấp uỷ đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức lãnh đạo đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu. Đã hoàn thành xã nông thôn mới trước lộ trình, kinh tế tiếp tục phát triển đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, thu nhập của người dân tăng cao, thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng/người/năm 2015 lên 45,6 triệu đồng/người/năm. Tổ chức thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh trên địa bàn xã đạt kết quả khả quan, nhiều mô hình, cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp được phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt diện tích cánh đồng lớn, giảm giá thành hàng năm đều tăng. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới trước lộ trình với 19/19 tiêu chí. phát triển du lịch gắn với Vườn Quốc gia Tràm Chim, là hướng đi mới trong phát triển kinh tế, với việc hình thành 04 điểm du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển sâu rộng; số ấp, tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả, thường xuyên mở các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp;Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 33% lên 57,40%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm đều vượt chỉ tiêu luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh, tính đến nay đã xuất cảnh 159 lao động/ 24 lao động, vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội là 562,5% và  nhiều gia đình có con em đi lao động ở nước ngoài nay đã thoát nghèo vươn lên khá giàu. Công tác quốc phòng địa phương tốt, an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Hàng năm Đảng bộ đều đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong có có 3 năm đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85%  trở lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp đảng viên mới được 15 đảng viên đảm bảo chất lượng nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 203 đảng viên; tổ chức giải thể 4 chi bộ trực thuộc và phân công 56 đảng viên về sinh hoạt các chi bộ ấp đúng theo quy định. Tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ được giữ gìn và phát huy. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền được nâng cao. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Phú Thọ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện phục vụ nhân dân; Phát huy dân chủ và sức mạnh cộng đồng dân cư; Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, thương hiệu sản phẩm khô cá Phú Thọ, nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng kinh tế cao; Tăng cường đào tạo nghề nông thôn, tư vấn giới  thiệu việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; Giữ vững quốc phòng - an ninh; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Với 10 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung cụ thể và diễn biến đại hội chúng tôi sẽ phản ảnh trong bản tin sau.

Chí Cường