Xuất bản thông tin

null Thị trấn Tràm Chim quyết tâm xây dựng đô thị văn minh hiện đại

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thị trấn Tràm Chim quyết tâm xây dựng đô thị văn minh hiện đại

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ thị trấn Tràm Chim sẽ tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo báo cáo chính trị cho thấy, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông ra sức khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân và xây dựng thị trấn Tràm Chim xứng danh là “đô thị” trung tâm huyện.

Những năm gần đây, thị trấn Tràm Chim đã có bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Toàn thị trấn hiện có 1.357 công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều ngành, nghề mới xuất hiện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao lưu hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tại địa phương và các địa bàn lân cận trong huyện, đặc biệt là công ty may An Long góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thêm nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn còn tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hoạt động sản xuất có những chuyển biến tích cực theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng và hiệu quả kinh tế cao như: sản xuất theo quy trình VietGap, liên kết tiêu thụ nông sản… Do chủ động tổ chức lại sản xuất; hệ thống đê bao, thuỷ lợi nội đồng cơ bản được hoàn thiện nên diện tích sản xuất tăng từ 2 vụ lên 3 vụ lúa trong năm, với 1.310ha, năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, lợi nhuận bình quân 3,5 triệu đồng/ha. Cây màu hàng năm xuống giống đều đạt kế hoạch đề ra, với trên 44 ha chủ yếu các loại như: Sen, dưa hấu, kiệu, khoai cao… Chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn ổn định; diện tích nuôi trồng thuỷ sản mang lại hiệu quả cao.

Thị trấn cũng đã thành lập được 3 HTX nông nghiệp và 2 HTX phi nông nghiệp hoạt động hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, hiệu quả hoạt động của các HTX, lợi nhuận của xã viên hàng năm từng bước được nâng lên. Ngoài ra, còn phối hợp thành lập và đi vào hoạt động Hội quán Du lịch Tràm Chim. Ông Nguyễn Đình Chiểu cho biết: Tràm Chim là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh của huyện Tam Nông. Trong 05 năm gần đây, với sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể Ban Chấp hành, sự đồng thuận của toàn thể đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện đạt và vượt 39/42 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV, đưa bình quân thu nhập đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ thị trấn đã linh hoạt huy động nhiều nguồn lực khác nhau để thực hiện các việc làm thiết thực, như xây mới 24 căn nhà tình nghĩa, 25 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tồng trị giá 1.220 triệu đồng. Kinh tế phát triển, an ninh trật tự được giữ vững đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân từng bước được nâng lên...

 Những năm trở lại đây, bộ mặt thị trấn đã đổi thay đáng kể. Đường sá đi lại được nâng cấp, mở rộng láng nhựa, đời sống đô thị cũng có nhiều khởi sắc, việc buôn bán của tiểu thương cũng đã có nhiều nề nếp. Đa số người dân đồng thuận đóng góp công sức, tiền của cùng với địa phương thực hiện nhiều công trình phúc lợi xã hội và an sinh xã hội…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Tràm Chim cho biết: “Kết quả đạt được nêu trên là sự kết tinh sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn thống nhất một lòng vượt qua khó khăn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách-pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nhờ Trung ương, Tỉnh và huyện quan tâm tập trung đầu tư cho thị trấn thi công nhiều hạng mục công trình phục vụ cho quốc kế dân sinh… Trong 5 năm tới (2021 - 2025), thị trấn Tràm Chim đề ra 11 mục tiêu cụ thể để đầu tư thực hiện. Nổi bật là xây dựng thị trấn Tràm Chim đạt chuẩn đô thị loại IV; thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh màu, cây ăn trái kết hợp dịch vụ du lịch tại ô bao 27 và phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị đối với diện tích đất nông nghiệp; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 60.000.000đ/người/năm... Cùng với 5 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị; tăng cường công tác quản lý đô thị; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sâu sát với nhân dân và Chú trọng nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng…”

Trần Trọng Trung