Xuất bản thông tin

null Cấp phát tiền hỗ trợ Covid 19 cho người nghèo

Chi tiết bài viết Tin tức

Cấp phát tiền hỗ trợ Covid 19 cho người nghèo

 

Trong 02 ngày 16 và 17-05-2020, đồng loạt các xã thị trấn trong huyện Tam Nông tổ chức cấp phát dứt điểm tiền hỗ trợ chịu ảnh hưởng do dịch CoVid 19 theo nghị quyết số 42 của Chính Phủ cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội.

Theo đó, mỗi người nghèo, cận nghèo được nhận 750 ngàn đồng, đối tượng bảo trợ xã hội được nhận 1,5 triệu đồng/người. Toàn huyện Tam Nông có 13.894 người nghèo, người cận nghèo được nhận với tổng số tiền hơn 10 tỷ 400 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội có 3.102 người với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Để cấp phát tiền hỗ trợ đến tay các đối tượng một cách nhanh nhất và sớm nhất. Các cán bộ ở huyện Tam Nông đã tích cực làm việc vào 02 ngày nghỉ cuối tuần.

Chí Cường