Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Tam Nông về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Tam Nông về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid 19

Ngày 14-05-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng các Sở, ngành Tỉnh đã đến gặp gỡ các doanh nghiệp và làm việc với UBND huyện về tình hình ảnh hưởng của dịch CoVid 19 đối với phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách địa phương.

Gặp gỡ tại điểm cà phê doanh nghiệp, ông Phạm Thiện Nghĩa đã quan tâm chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp trong huyện chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19, mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn với tinh thần lạc quan, nghiên cứu nhiều giải pháp hiệu quả để khôi phục và phát triển sản xuất. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ mà tỉnh đang triển khai.

Theo báo cáo tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đến ngày 01-05-2020 là hơn 290 tỷ đồng đạt 61% Tỉnh giao và 63% Huyện giao. Do tác động của dịch CoVid 19 đã ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, dự kiến thu trong năm 2020 giảm khoảng hơn 11,7 tỷ đồng. Hỗ trợ các đối tượng theo nghị quyết 42 của Chính Phủ trên địa bàn huyện dự kiến là 20.859 đối tượng, với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Số lao động tại các công ty có sử dụng lao động lớn bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 khoảng 4.000 lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã đánh giá cao về tiến độ thu ngân sách của huyện Tam Nông. Đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch CoVid 19, tiếp tục chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch CoVid 19 trên địa bàn, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

 Chí Cường