Xuất bản thông tin

null Trao tiền hỗ trợ Covid 19 cho gia đình chính sách

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao tiền hỗ trợ Covid 19 cho gia đình chính sách

Ngày 14/05/2020, đồng loạt các xã – thị trấn trên địa bàn huyện Tam Nông đã thành lập đoàn đến tận nhà các gia đình chính sách để trao tiền hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính Phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tận tay mỗi đối tượng chính sách, người có công với cách mạng 1,5 triệu đồng (hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 500 ngàn đồng), trong đợt này toàn huyện Tam Nông có 383 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ với số tiền 547 triệu đồng.

Được biết, trong đợt 1, toàn huyện Tam Nông có 17.379 người được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ gồm các đối tượng như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng với tổng số tiền 15,5 tỷ đồng, huyện sẽ tiến hành trao tiền hỗ trợ đến tay người dân từ nay đến hết 24/05/2020.

Thành Long