Xuất bản thông tin

null Sơ kết hoạt động hội và phong trào Phụ nữ 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết hoạt động hội và phong trào Phụ nữ 06 tháng đầu năm 2022

Ngày 01/07/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ Huyện 06 tháng đầu năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Các cấp Hội LHPN trong huyện đã thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc như: xây dựng mới và nâng cao chất lượng đoạn đường 3 sạch tại 12 xã, thị trấn; tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện đoạn đường 3 sạch; thực hiện hiệu quả chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương và chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 13 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nữ trở về địa phương ổn định cuộc sống... Ngoài ra, Hội LHPN các cấp đã tổ chức đồng loạt ra quân trồng hơn 2.750 cây xanh trên các đoạn đường 3 sạch, nơi làm việc, nơi công cộng ở các địa phương; tập trung thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục duy trì, hướng dẫn và hỗ trợ các sản phẩm khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Mỗi chi Hội giúp ít nhất 01 hộ hội viên thoát nghèo” gắn với mô hình “3 trong 1” 03 hộ khá, giàu giúp 01 hộ nghèo thoát nghèo bền vững...

 

Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, Các cấp Hội LHPN tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” cụ thể hóa thành phong trào thi đua của Hội LHPN Huyện “Xây dựng người Phụ nữ Tam NôngĐoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển; tập trung hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; Tổ chức ngày “Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp - thi đua Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam; tiếp tục triển khai đạt hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”...

                                                                                   Chí Cường