Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác quốc phòng Quân sự địa phương 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác quốc phòng Quân sự địa phương 06 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/06/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương 06 tháng đầu năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy - Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mặt công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương theo chỉ tiêu; công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện được thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Công tác xây dựng chính quy thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật, tuyên truyền, định hướng kịp thời hiệu quả. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động 50. Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương.

 

Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, Chỉ đạo các ban, ban chỉ huy Quân sự cấp xã tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp phù hợp với tình hình nhiệm vụ; thực hiện các bước theo quy trình công tác tuyển quân, theo dõi kết quả tuyển sinh quân sự, hoàn chỉnh hồ sơ, đưa các em trúng tuyển tham gia nhập học; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, tiến hành giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp thực hiện các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”; bảo đảm công tác hậu cần – kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động 50…

                                                                                                     Chí Cường