Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Quân sự huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng ủy Quân sự huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/6/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Trần Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng đảng bộ; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, kết quả xếp loại khá; xây dựng nề nếp chính quy có nhiều chuyển biến…

 

Những tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên-nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng đảng bộ vững mạnh về tổ chức và cán bộ, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 thành công…

          Trần Trọng Trung